Bidly privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u als huurder en verhuurder uw vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze verwerken.

Gegevensverzameling en gebruik van persoonsgegevens

Bidly B.V. (hierna “Bidly”) zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de General Protection Regulation van de Europese Unie. (EU 2016 / 679.13-14). Om de dienstverlening van Bidly te kunnen uitvoeren, registreert Bidly uw naam, e-mailadres, adres, bankgegevens, telefoonnummer en gegevens over de door u te betalen huur en/of borg en te ontvangen huur en/of borg. Wanneer u inlogt via ons portal kunt u ook uw gegevens zelf aanpassen als deze niet compleet of incorrect zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van Bidly uit te kunnen voeren.

Indien u uw gegevens invoert en/of aanpast, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens ter inzage worden gegeven aan Bidly, uw verhuurder of huurder en eventuele derden zoals hieronder genoemd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om door u te betalen bedragen te innen ten behoeve van de betalingen van de huur en borg en om communicatie hieromtrent te faciliteren.

De volgende verwerkingen vinden plaats door Bidly:

  • Het verzenden van een uitnodiging tot het aanmelden bij het Bidly platform via e-mail, sms en eventueel per gewone post;
  • Het faciliteren van de betaling via iDEAL via een beveiligde website, via een SEPA bankoverboeking of via automatische incasso;
  • Het bijhouden van de verrichte betalingen en het versturen van herinneringen of aanmaningen;
  • Het informeren van de huurder en verhuurder over de betalingen en verstuurde herinneringen en aanmaningen.
  • Het verstrekken van contactgegevens van verhuurder aan huurder of van huurder aan verhuurder.

Derden

Indien u gebruik maakt van het platform van Bidly zullen wij in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers, gebruik maken van de (IT) dienstverlening van derden. Dit vindt plaats via Amazon Web Services en haar datacenters. Deze datacenters staan in Europa. Bidly heeft met deze partijen afspraken gemaakt over de adequate beveiliging van uw gegevens in lijn met het Europese privacyrecht.

Rechten van verzet, inzage en correctie

U kunt Bidly altijd vragen om een overzicht van uw gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. U kunt daartoe een e-mail sturen aan support@bidly.io, waarop wij binnen 14 werkdagen zullen reageren.  

Beveiliging

Bidly heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van uw gegevens te voorkomen. Onder andere is de opslag van de gegevens beveiligd door encryptie en worden de gegevens, die tussen u en de webserver worden uitgewisseld, versleuteld. Nadat er door Bidly kennis genomen van verlies van data zal Bidly de betrokkenen binnen 72 uur hierover berichten.  

Wijzigingen privacybeleid

Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Bidly en treden in werking 7 dagen na de bekendmaking.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bidly B.V.

De Holle Bilt 25,  3732 HM De Bilt

support@bidly.io

www.bidly.io

Privacybeleid - versie 2.0 (10 Augustus 2020)