Hoe bepaal ik de hoogte van de borg?

Als verhuurder zal je waarschijnlijk bij je toekomstige huurder een borg in rekening brengen voordat deze de woning betrekt. Maar hoe werkt dat precies? Hoe hoog mag de borg eigenlijk zijn? En waar dient de borg wel en niet voor? Wij hebben een aantal zaken over dit onderwerp in deze Bidly Blog voor je op een rijtje gezet.

Waarom borg vragen als verhuurder?

Als verhuurder is het verstandig om een waarborgsom aan je huurder te vragen. Allereerst heb je zo meer financiële zekerheid indien een huurder niet betaald en zo een huurachterstand opbouwt. Daarnaast zal het vragen van borg er ook voor zorgen dat je huurder netter met het gehuurde om zal gaan. Eventuele toegebrachte schade kan zo verrekend worden met de borg indien een huurder heeft opgezegd.

Hoe hoog mag de borg zijn?

Wettelijk gezien is er geen maximum die je als verhuurder aan borg mag vragen, maar er zijn rechterlijk uitspraken te vinden dat 3 maanden kale huur het maximum is wat je mag vragen als borg. In de praktijk zie je vaak dat verhuurders 1 of 2 maanden borg aan huurders vragen, het is maar net waar je je als verhuurder comfortabel bij voelt.

In de praktijk zie je vaak dat verhuurders 1 of 2 maanden borg aan huurders vragen, het is maar net waar je je als verhuurder comfortabel bij voelt.

Het is aan te raden om de borg middels een overboeking te ontvangen en niet cash of via een automatisch incasso. Zo heb je als verhuurder en huurder beide een bewijs van ontvangst en betaling en kan de borgbetaling niet ongedaan gemaakt worden door middel van een stornering.

Wat mag je als verhuurder met de borg verrekenen?

Als je huurder heeft opgezegd is het tijd om een afsluitende inspectie van het gehuurde te maken en eventuele schade te noteren. Er is onderscheid te maken in 2 soorten schades.

1) Schade door normaal gebruik

2) Schade die niet het gevolg is van normaal gebruik

Schade door normaal gebruik kan en mag nooit verrekend worden met de borg. Het is immers normaal dat bij normaal gebruik er toch slijtage optreedt aan bepaalde onderdelen van de woning. Denk hierbij aan een keuken of douchecabine die na verloop van tijd er niet meer uitziet alsof hij net uit de showroom komt.

Schade die niet het gevolg is van normaal gebruik kan wel worden verrekend met de borg. Als stelregel kun je er van uit gaan dat schade door niet normaal gebruik herstelkosten met zich mee zal brengen. Denk hierbij aan een gat in het plafond of een deur die bij normaal gebruik niet zou zijn ontstaan.

Staat van de woning bij aanvang contract

Het is voor de verhuurder en huurder van belang om vast te leggen in welke staat de woning was toen het huurcontract inging. Het uitgangspunt is dat een huurder de woning in dezelfde staat oplevert zoals hij of zij hem betrokken heeft. Let er als verhuurder wel op dat de bewijslast voor het inhouden van borg als gevolg van schade niet bij de huurder maar bij jezelf ligt. Het is dan ook aan te raden om een opnamestaat bij aanvang en beëindiging van de huur van de woning te maken. Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn en staat het zwart op wit.

Een kleine samenvatting…

In het kort zijn de belangrijkste lessen uit deze Bidly Blog dat de meeste verhuurders 1 tot 2 maanden huur als borg aan hun huurders vragen. Er is geen wettelijk maximum, maar rechterlijke uitspraken laten zien dat meer dan 3 maanden borg niet als redelijk geacht wordt. Ontvangen borg geeft de verhuurder financiële zekerheid en kan het beste giraal betaald worden. Daarnaast is het van belang om de staat van het gehuurde vooraf goed vast te leggen om discussie achteraf te voorkomen.

Tot de volgende Bidly Blog! Stay tuned and stay organized!