Hoe zeg ik als verhuurder of huurder de huur op?

Als verhuurder weet je dat de huur vroeg of laat opgezegd gaat worden door je huurder of dat je zelf het contract met je huurder wilt opzeggen. Wat zijn de geldende spelregels? Hoe weet je zeker dat je die niet aan het overtreden bent? We gaan het bespreken in deze Bidly Blog.

Uitgangssituatie

We gaan uit van de situatie dat er een huurcontract is afgesloten in de vrije sector voor onbepaalde tijd door 1 huurder. We zullen hierbij de rechten en plichten vanuit zowel de verhuurder als huurder bespreken.

Rechten en plichten voor de verhuurder

Als verhuurder ben je bij wet verplicht indien je een huurcontract wilt ontbinden om dat te doen per aangetekende brief. Het doel van de aangetekende brief is dat de ontvangst er van vaststaat. Zo kan er geen discussie ontstaan over het al dan niet ontvangen hebben van de brief.

In deze brief zal een wettelijke reden voor opzegging moeten staan. De meest voorkomende wettelijke redenen voor het opzeggen van de huur door de verhuurder zijn:

·      De huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen, denk hierbij aan wanbetaling of overlast door stank of herrie.

·      De verhuurder heeft de woning dringend nodig voor eigen gebruik. Hier zijn wel een aantal strenge voorwaarden aan gebonden en kan soms zelfs leiden tot verplicht aanbieden van andere woonruimte.

·      De huurder is niet akkoord gegaan met een redelijk aanbod van een nieuw huurcontract.

·      De verhuurder mag de huur opzeggen als hij op de plaats van de woning een gebouw wil neerzetten dat past in het bestemmingsplan.

De minimale opzegtermijn voor een verhuurder is 3 maanden. Bij een contract van langer dan 1 jaar is de opzegtermijn 4 maanden, langer dan 2 jaar 5 maanden en langer dan 3 jaar 6 maanden.

In de brief vraag je de huurder om binnen 6 weken antwoord te geven na het ontvangen van de brief. Stemt de huurder hier niet mee in dan kun je als verhuurder naar de rechter gaan. Die zal dan een oordeel geven over de rechtsgeldigheid van de opzegging en eventueel overgaan tot geven van een datum waarop ontruiming kan plaatsvinden. Het staat natuurlijk buiten kijf dat dit voor beide partijen geen wenselijke situatie is. Probeer er dan ook altijd samen uit te komen en voorkom hiermee een kostbare gang naar de rechter.

Rechten en plichten voor de huurder

Om als huurder de huur op te zeggen zijn de regels wat overzichtelijker dan voor een verhuurder.  Om te beginnen is de opzegtermijn gelijk aan de frequentie van de huurbetalingen. Dus betaal je als huurder iedere maand dan is de opzegtermijn ook 1 maand, hier geldt een maximum opzegtermijn van 3 maanden.

Volgens de wet dien je als huurder de huur middels een aangetekende brief op te zeggen. Ook hier geldt dat een aangetekende brief tot minder discussie zal leiden met betrekking tot het al dan niet ontvangen hebben van de brief door de verhuurder dan bij bijvoorbeeld een email. Wil je zeker van je zaak zijn en sterk staan bij de rechter, stuur dan een aangetekende brief. Je hoeft als huurder geen reden op te geven waarom je de huur opzegt.

In het kort....

De termijnen en redenen om een huurcontract te kunnen en mogen opzeggen verschillen dus nogal voor huurders en verhuurders. In principe heeft een huurder het makkelijker om de huur te kunnen opzeggen dan een verhuurder, en kan dit in de regel maandelijks zonder opgaaf van reden doen. Voor de verhuurder zijn er wat ingewikkelder stappen die genomen moeten worden als je een huurcontract wilt opzeggen. Houdt dit als verhuurder in de gaten en laat je goed voorlichten. Het zijn vaak lange trajecten die zonder de juiste voorbereiding en documentatie nog langer zullen duren.

Stay tuned and stay organized!