Kun je huisdieren verbieden als verhuurder?

Als verhuurder van vastgoed zal je vroeg of laat in de situatie komen dat er een huurder is die ook zijn hond, kat of parkieten als huisgenoten meeneemt. Mag dat zomaar? Mag je er extra huur voor vragen? We gaan het in deze Bidly Blog bespreken.

Stel je voor, je bent helemaal in je nopjes want je hebt net je recent aangekochte appartement verhuurd aan een fatsoenlijke huurder. Nu blijkt dat deze huurder een fervent kattenliefhebber is en meerdere katten als huisdier heeft. Jij bent hier niet zo blij mee en vraagt je af of je dit had kunnen voorkomen als je bijvoorbeeld een verbod had opgenomen in het huurcontract. Kortgezegd is het antwoord hierop: Nee, dat had je niet kunnen voorkomen.

Hoe zit het?

Er is in de wet niks geregeld over het verbieden van het hebben van een huisdier en het eventueel vastleggen hiervan in het huurcontract. Het staat de verhuurder wel vrij om dit wel op te nemen in huurcontract maar dan moet het verbod wel redelijk zijn en het in algemene zin verbieden van het hebben van huisdieren is dat niet. Het zal geen stand houden bij de rechter. Je hebt als huurder immers recht op woongenot, het recht om ongestoord te kunnen genieten van je woning. Het hebben van een huisdier zoals een kat kan daar een wezenlijk onderdeel zijn en zal door de huurder niet gewaardeerd worden als een verhuurder zicht daar mee gaat bemoeien.

Wat zijn de opties als je toch geen huisdieren in je verhuurde woning wilt hebben?

Er zijn eigenlijk 2 scenario’s die zich kunnen voordoen indien je huurder huisdieren  heeft. Het eerste scenario is bijvoorbeeld dat een huurder 1 kat heeft die geen stank en schade veroorzaakt of op andere wijze tot overlast is. Als dit het geval is dan heb je als verhuurder als enige optie om de kat toe te staan in je verhuurde woning. Je hebt immers geen redelijk belang om de huurder het hebben van de kat verbieden.

Het tweede scenario wat zich voor kan doen is dat de huurder met zijn huisdieren overlast veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een huurder 5 honden heeft die continue blaffen en agressief zijn naar buren. In dit geval komt de huurder een van zijn plichten niet na, door de veroorzaakte overlast komt hij geen goed huurderschap na. Door eventuele schade en overlast heb je als verhuurder wel een redelijk belang en je proberen om op deze grond het houden van huisdieren door je huurder te verbieden. Dit heeft een grotere kans van slagen bij de rechter en kan er toe leiden dat de huurder verplicht wordt om afstand te doen van de huisdieren of te vertrekken binnen een bepaalde termijn.

In het kort

Het heeft weinig zin om een verbod tot het hebben van huisdieren op te nemen in je huurcontract met een toekomstige huurder. Het is immers niet rechtsgeldig want de huurder heeft recht op woongenot.

Mocht je een huurder hebben die met zijn of haar huisdieren grote overlast veroorzaakt zou je kunnen overwegen om via de rechter een verbod af te dwingen. Dit is uiteraard een laatste redmiddel, ga eerst met de huurder in kwestie het gesprek aan en probeer tot een oplossing te komen.

Stay tuned and stay organized!