Bidly privacy policy

1                   Wie zijn wij en wat doen we?

Wij zijn Bidly B.V. (hierna Bidly). Bidly biedt een financiële tool voor verhuurders, onze Klanten (of de Verhuurders)en de bij hen aangesloten Huurders (Klanten en Huurders gezamenlijk: de Gebruikers) om hun (ver)huurtransacties te laten faciliteren door Bidly. Hierbij kunnen Gebruikers hun (ver)huurtransacties en (ver)huurobjecten bekijken en beheren in een online omgeving – beschikbaar via onze Website www.bidly.io en onze App app.bidly.io (het faciliteren van betalingen, ter beschikking stellen van de Website, App en online omgeving gezamenlijk: de Diensten).

Wij vinden de privacy van onze Gebruikers erg belangrijk. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om hun privacy te beschermen. In deze Privacy Policy leggen we uit welke (soort) Persoonsgegevens we via onze Diensten verwerken. Ook leggen we uit voor welke doeleinden we Persoonsgegevens gebruiken, welke rol wij hebben in de verwerking van Persoonsgegevens, en hoe lang wij de Persoonsgegevens bewaren.

2                   Privacy en Privacy Wetgeving

Wij verwerken Persoonsgegevens. Met het begrip Persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Dit is in overeenstemming met de definities van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[1] en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens. We zullen naar alle hier genoemde wetgeving gezamenlijk refereren als de Privacy Wetgeving.

3                  Onze positie als Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Wij verzamelen en verwerken de meeste Persoonsgegevens ten behoeve van onze Klanten in het kader van onze Diensten. Onze Klanten definiëren het doel en de middelen van deze verwerking van Persoonsgegevens, wat betekent dat zij optreden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacy Wetgeving. Wij verwerken deze Persoonsgegevens alleen volgens de instructies van onze Klanten en niet voor onze eigen doeleinden. In dit kader treden wij dan ook op als Verwerker in de zin van de Privacy Wetgeving.

Naast de verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van onze Klanten, verzamelen en verwerken wij ook enkele Persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden. In dit kader treden wij zelf op als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacy Wetgeving.

4                   Welke Persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij ze?

Als Verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij de Persoonsgegevens van onze Gebruikers verwerken als zij gebruik maken van onze Diensten en/of indien zij onze Website bezoeken.

Bij gebruik van onze Diensten:

5                   Hoe lang bewaren we de Persoonsgegevens

Wij bewaren de Persoonsgegevens alleen zolang wij ze nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. Daarbij hanteren wij in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

-        Persoonsgegevens van Klanten | Deze gegevens worden bewaard zolang onze (juridische) relatie met de Gebruiker voortduurt. Daarna zullen wij de gegevens met betrekking tot deze Gebruiker uiterlijk twee (2) jaar na beëindiging van de rechtsverhouding verwijderen.

-        Persoonsgegevens van potentiële Klanten | Deze gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om vast te stellen of wij een overeenkomst met een potentiële Gebruiker aangaan en voor een periode van maximaal 6 maanden na ons laatste contact.

-        Persoonsgegevens in onze administratie voor de Belastingdienst | Deze gegevens worden zeven (7) jaar bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens voor een langere periode te bewaren.

-        Overige informatie | We bewaren andere Persoonsgegevens alleen voor zolang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking. Dit betekent dat andere persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verwerkt.

6                   Delen we uw Persoonsgegevens met anderen?

Verwerkers

We maken in het kader van onze Diensten gebruik van enkele partijen die de Persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken (Verwerkers). Wij zetten bijvoorbeeld Verwerkers in voor [het gebruik maken van de (IT) dienstverlening van derden, de opslag van (Persoons)gegevens en het hosten van onze e-mail].

Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de Privacy Wetgeving. Wij hebben met al onze Verwerkers afspraken vastgelegd in verwerkersovereenkomsten waarin - in lijn met deze Privacy Policy - is vastgelegd wat deze partijen met de Persoonsgegevens mogen doen, hoe zij die moeten beveiligen en wanneer deze verwijderd moeten worden.

Externe verwerkingsverantwoordelijken

Ook kunnen wij Persoonsgegevens met partijen delen die de gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen of moeten verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, onze betalingsprovider Online Payment Platform (onder toezicht van de autoriteiten) [en onze boekhouder].
Deze partijen handelen zelf als Verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die zij van ons ontvangen en verder verwerken.

Afgezien van het bovenstaande zullen we uw gegevens niet delen met derde partijen – tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn

7                   Exporteren gegevens buiten de Europese Unie (EU)

Wij zullen alleen Persoonsgegevens overdragen naar partijen buiten de EU, als een van onze Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De Persoonsgegevens zullen in dat geval alleen overgedragen worden naar landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden. De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Privacy Wetgeving (hoofdstuk 5 van de AVG).

8                   Websites van derde partijen

U kunt (hyper)links op onze Website aantreffen die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website.
Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policy’s, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

9                   Cookies

Wij maken op onze Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op uw computer kan worden geplaatst wanneer u onze Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert uw browser en/of computer. Wanneer u onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat onze Website uw browser of computer herkent.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies |Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website.
Ze stellen u in staat om zich door onze Website te navigeren en gebruik te maken van de daarin verwerkte functies. Wij maken gebruik van deze cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de Website te optimaliseren.

Analytische of statistische cookies | Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te onderzoeken. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de Website bezoeken en welke pagina’s worden bezocht. We gebruiken deze informatie om onze Website en Diensten te verbeteren.

Tracking cookies | Tracking cookies volgen het klik- en surfgedrag van de websitebezoekers. Cookies van externe aanbieders, waaronder Google, Facebook, Twitter, LinkedIn kunnen worden gebruikt om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze Website.

Als u geen cookies wilt laten plaatsen, kunt u dit wijzigen via de cookie-instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat sommige functies of diensten van onze Website mogelijk niet of niet zo goed functioneren zonder cookies.

10                   Uw rechten en onze contactgegevens

Op grond van de Privacy Wetgeving hebt u het recht om:

·     ons te verzoeken om uw gegevens te corrigeren of te updaten;

·     ons te verzoeken om uw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen;

·     ons te verzoeken om een kopie van alle Persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben. Wij kunnen deze kopie op uw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;

·     uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, indien de verwerking op toestemming is gebaseerd. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat u uw toestemming intrekt;

·     bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;

·     een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.

U kunt daartoe een e-mail sturen aan support@bidly.io, waarop wij zullen proberen binnen 14 werkdagen te reageren.  

11                   Beveiliging

Bidly heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van uw gegevens te voorkomen. Onder andere is de opslag van de gegevens beveiligd door encryptie en worden de gegevens, die tussen u en de webserver worden uitgewisseld, versleuteld. Nadat er door Bidly kennisgenomen van verlies van data zal Bidly de betrokkenen binnen 72 uur hierover berichten.  

12                   Wijzigingen Privacy Policy

Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Bidly en treden in werking 7 dagen na de bekendmaking.

13                   Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan deze Privacy Policy voldoen. Als u vragen heeft over dit Privacy Policy, kunt u contact met ons opnemen:

Bidly B.V.

Silenestraat 11

1117 ZX Badhoevedorp

support@bidly.io

www.bidly.io

Privacybeleid Bidly- versie 3.0 (Januari 2021)